Czytelnia Chrześcijanina
PISMO ŚWIĘTE Przekład toruński NOWEGO PRZYMIERZA ORAZ KSIĘGI MĄDROŚCIOWE KSIĘGI PIĘCIU MEGILOT I PROROKÓW MNIEJSZYCH


- wersja pdf z 17.04.2023
- tekst jest dostępny jako moduł w programie MyBible


 pdf

 epub

 azw3

 moduł SWORD
       link do programów grupy SWORD

 moduł MySword
       link do programu MySword